Balatas para Tsuru III

Juego de Balatas delanteras para Tsuru III

Fabricante: Wagner